616 armoedeverenigingen krijgen financiële boost

616 armoedeverenigingen krijgen financiële boost

Vennoten van Cera zijn solidair met mensen in armoede

De coöperatie Cera geeft aan 616 armoedeverenigingen in ons land een financiële impuls. Met deze steun kunnen de verenigingen de negatieve impact van de coronacrisis net iets beter opvangen. Vennoten van Cera en de koepelorganisaties rond armoede hebben mee de schouders gezet onder deze actie.

Maatschappelijke nood is erg hoog

De signalen liegen er niet om. Mensen in armoede dreigen door de coronacrisis totaal geïsoleerd te geraken en essentiële hulp te mislopen. De vaak kleine armoedewerkingen die steeds voor deze mensen paraat staan, staan nu zelf onder druk omdat ze door de coronamaatregelen worden geconfronteerd met heel wat extra kosten en inkomensverlies. Leven wordt voor deze kwetsbare mensen steeds meer overleven. Daarom lanceerde Cera samen met haar vennoten de actie Co-vitaminen voor armoedeverenigingen.

Maar liefst 616 organisaties dienden een aanvraag in. Bij de start ging Cera ervan uit 200 organisaties te ondersteunen met telkens 500 euro, maar gezien de nood zo hoog is, besliste Cera snel om alle organisaties te steunen: 200 organisaties werden uitgeloot voor een ondersteuning van 500 euro, de andere 416 kunnen rekenen op een bedrag van telkens 200 euro.

Vennoten verspreiden mee de solidariteit

Vennoten van Cera vervulden bij de verspreiding van de actie hun onmisbare rol als vrijwilliger en brug tussen armoedeorganisaties en Cera. Daarnaast was er een belangrijke rol weggelegd voor partners en koepelorganisaties die de Co-vitaminen-boodschap overbrachten naar hun achterban.

Enkele reacties van vennoten:

“Graag zou ik jullie -Cera- willen bedanken voor dit warm en mooi initiatief. Onze mensen in armoede zijn dankbaar dat wij hun blijven ondersteunen, maar ook dankbaar voor organisaties, zoals Cera (…).”

Dirk uit Antwerpen, Cera-vennoot

“Het grote probleem is dat de groep mensen die voedsel komt halen nog groter geworden is en dat door de hamsterwoede de hoeveelheid aan voedseloverschotten veel minder is. Met heel veel dank voor het aanbod!”

Omer uit Grimbergen, Cera-vennoot

“Wij werkten in het verleden al samen met Cera en zijn zeer tevreden over deze samenwerking. Wij zijn dan ook zeer blij om via deze actie misschien een extra steun te kunnen ontvangen die integraal naar aankoop van producten zou gaan.”

Hans uit Meulebeke, Cera-vennoot

Les Gazelles de Bruxelles en 615 andere organisaties

Les Gazelles de Bruxelles is een van de vzw’s die via een vennoot van Cera bij deze actie terecht kwam. Deze socio-sportieve organisatie versterkt via joggen mensen in armoede. Met wekelijkse looptrainingen verbeteren ze de eigenwaarde, het lichaamsbeeld en het zelfvertrouwen van de deelnemers. Van ‘yes, we can run’ naar ‘yes, we can …’

De subsidie van Cera is geen druppel op een hete plaat. Dit bedrag zal onder andere besteed worden aan:

  • aankoop van persoonlijke verzorgingsproducten, voeding, ...
  • verhoogde kosten voor communicatie: telefonie, postpakketten, kaartjes die ze opsturen om vereenzaming tegen te gaan
  • aankoop van tweedehands laptops zodat de begeleiding online verder kan gaan

Bekijk de korte videoreportage:

De toegekende steun zal bij de meeste organisaties gaan naar de aankoop en verspreiding van voeding, de aanschaf van beschermingsmateriaal en de investering in laptops. Een greep uit de aanvragen:

Leerschakel vzw uit Zele:

“De uitgedeelde laptops door het ministerie hebben helaas de kansarme kinderen niet kunnen bereiken. De aanvraag is verstuurd vanuit de schooldirectie naar de ouders via Smartschool. Helaas hebben de kansarme ouders de tijd niet gehad en/of de mogelijkheid om direct hierop te reageren wegens laag geletterdheid en het niet durven van de ouders. (…)”

Vzw De toevlucht uit Aalter:

“In de toekomst zouden we onze voedselbedeling anders willen organiseren door onze bezoekruimte anders in te richten zodat er minder fysiek contact nodig is tussen vrijwilligers en doelpubliek. Ook stellen wij vast dat ons doelpubliek onvoldoende beschikt over digitale middelen om met ons te communiceren.”

Vzw Werkgroep Onthaal uit Wichelen:

“Onze organisatie bekomt het te bedelen voedsel via de Voedselbank Oost-Vlaanderen. In deze tijd is het aanbod merkelijk gedaald. Om een degelijk voedselpakket samen te stellen moeten wij bijkomende aankopen doen uit eigen budget. Door de corona-crisis hebben we nu geen inkomsten uit de tweedehandswinkel. (…)”

Vzw Op ’t spoor uit Ieper:

“Om de regels qua afstand en hygiëne te kunnen respecteren staan we nu al 7 weken buiten voor de bedelingen. Dit vraagt een grote inspanning van een heel klein groepje vrijwilligers. De meeste vrijwilligers behoren tot de risicogroepen en willen het voor henzelf zo veilig mogelijk houden en daar hebben we natuurlijk alle begrip voor. Een financieel extraatje zou ons heel veel plezier doen. Met de steun van Cera zouden we ook heel wat van onze mensen kunnen blij maken met een beetje vlees of een pakje pampers.”

Corvia vzw uit Evere:

“Graag zouden wij met het budget al reeds preventief inzetten op het opstarten van de nazorg. Hartelijk dank om eerstelijns vzw deze kans te geven.”

De lage drempel vzw uit Mechelen:

“Door de lockdown komen daklozen bij ons aanbellen om naar het toilet te gaan, om even op een stoel te kunnen zitten...aangezien cafés, parken gesloten zijn, met vraag naar voedsel. Ook anderen hebben problemen met het vinden van het nodige voedsel, nu de reguliere bedeling anders verloopt. Anderen nemen contact op voor problemen van praktische aard zoals nodige documenten die ze niet kunnen invullen. We krijgen regelmatig de vraag wanneer we terug volledig open gaan: psychologisch begint het zwaar te wegen. We trachten velen van hen eens op te bellen. De psychologische begeleiding van sommige personen is voorlopig gestopt.”

Vzw De netzak uit Veurne

“Gezonde voeding verstrekken is altijd al een probleem geweest, sedert de coronacrisis is dit nog moeilijker geworden.”

Sint-Vincentiusvereniging-Sint-Jan Berchmans uit Diest:

“Momenteel is er een sterke terugval van aangeboden goederen uit de warenhuizen (…). Bijkomend is er ook minder groenten en fruit voorhanden op de veilingen doordat de telers beperkingen hebben, het is een vicieuze cirkel, veel mensen hebben problemen waardoor de aanvragen om hulp zeer sterk stijgen.”
Hilde Talloen
Hilde Talloen Communicatie en directie-adjunct, Cera

 

 

 

 

Over Cera

Cera, samen investeren in welvaart en welzijn

Met ca 400.000 enthousiaste vennoten zijn we de strafste en warmste coöperatie van het land. Samen geraken we verder, beleven we meer en investeren we beter: in initiatieven die (het) goed doen en mensen verbinden, in projecten die opbrengen voor ons allemaal.

Samen hebben we ’t goed voor elkaar. 

Cera
Muntstaat, 1
3000 Leuven