Cera kiest voor Algemene Vergadering via voorafgaande schriftelijke stemming

Cera kiest voor Algemene Vergadering via voorafgaande schriftelijke stemming

Maatregel in kader van Covid 19-crisis

De Algemene Vergadering van de coöperatie Cera vindt plaats op zaterdag 6 juni 2020. Gezien de maatregelen in het kader van de Covid 19-crisis besliste de Raad van Bestuur om de vennoten niet fysiek bijeen te brengen maar te organiseren via voorafgaande schriftelijke stemming.

Algemene Vergadering via voorafgaande schriftelijke stemming

De voorbije jaren maakten gemiddeld zo’n 1500 Cera-vennoten de verplaatsing naar de Brabanthal in Leuven voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van hun coöperatie. Gezien de huidige quarantainemaatregelen en het verbod op de organisatie van evenementen, kiest Cera ervoor om deze vergadering te organiseren op dezelfde dag als initieel voorzien met name 6 juni 2020, en de vennoten uit te nodigen hun stem voorafgaand schriftelijk uit te brengen.

Op zaterdag 18 april zal de oproep voor deze algemene vergadering in tien Belgische kranten verschijnen in de vorm van een advertentie. Elke vennoot zal ook in de komende weken een brief op naam ontvangen met een persoonlijk stemformulier. De volgende drie voorstellen tot beslissing liggen voor:

  • Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31.12.2019, met inbegrip van de bestemming van het resultaat
  • Voorstel tot verlening van kwijting aan de statutaire bestuurder
  • Voorstel tot verlening van kwijting aan de commissaris

De verwerking van de resultaten staat onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Cera zal het resultaat van deze stemming aan haar vennoten meedelen via de vertrouwde communicatiekanalen zoals het magazine, de digitale nieuwsbrief en de website.

Voorstel van 3,25% dividend blijft gehandhaafd

In december 2019 kondigde de Raad van Bestuur al aan dat er voor boekjaar 2019 een coöperatief dividend wordt voorgesteld van 3,25%. In de digitale nieuwsbrief van april 2020 liet Cera aan haar vennoten weten dat dit voorstel ongewijzigd blijft.

De afgelopen jaren heeft Cera een voorzichtig financieel beleid gevoerd, waardoor het een gezonde buffer aan liquiditeiten heeft opgebouwd. Dit maakt het mogelijk om het dividendvoorstel te handhaven, zonder afbreuk te doen aan dit voorzichtige beleid.

Over Cera

Cera, samen investeren in welvaart en welzijn

Met ca 400.000 enthousiaste vennoten zijn we de strafste en warmste coöperatie van het land. Samen geraken we verder, beleven we meer en investeren we beter: in initiatieven die (het) goed doen en mensen verbinden, in projecten die opbrengen voor ons allemaal.

Samen hebben we ’t goed voor elkaar. 

Cera
Muntstaat, 1
3000 Leuven