Cera-Rubiconproject zet in op zorgcontinuïteit voor kwetsbare jongeren na hun 18.

Cera-Rubiconproject zet in op zorgcontinuïteit voor kwetsbare jongeren na hun 18.

Draaiboeken op tafel voor een betere overgang van jeugdhulp naar volwassenheid

Leuven - De coöperatie Cera steunde samen met Cachet en Vlaams Welzijnsverbond de afgelopen twee jaar vijf Vlaamse actieprojecten. Doelgroep waren jongeren tussen 16 en 25 jaar die werken aan hun zelfstandigheid. Deze vijf projecten stellen vandaag hun draaiboek voor zodat andere initiatiefnemers met deze leerpunten aan de slag kunnen.

De overgang naar volwassenheid voor jongeren uit de jeugdhulp en de uitdagingen hierbij zijn zowel maatschappelijk als beleidsmatig een aandachtspunt. Een grote groep jongvolwassenen staat er na hun 18e plots alleen voor op vlak van budgetbeheer, kampen met gevoelens van eenzaamheid en kunnen ​ slechts op een beperkt netwerk terugvallen voor volwassenhulp, een domein dat voor hen totaal nieuw is. ​

Volwassenhulpverleningslandschap onbekend

"Het kan niet dat we ons zo organiseren dat jongeren met een hulpvraag soms zo lang op die hulp moeten wachten dat ze van de wachtlijst verdwijnen, omdat ze ondertussen meerderjarig geworden zijn."

"In het begin dacht ik ‘Oei, dat zijn van die probleemjongeren, dat gaat niet goed gaan hier’. En dat is eigenlijk heel positief veranderd. Ik heb hen beter leren kennen en geleerd dat er achter een stoer uiterlijk en boenke-boenke muziek iemand kan zitten die vooruit wilt gaan en daar alles voor wil doen."

Na een projectoproep koos een jury voor vijf straffe actieprojecten die in Heule (Kortrijk), Mechelen, Bonheiden, Hasselt en Genk het verschil maken in het leven van deze jongeren.

Cera was projecthouder en ondersteunde financieel en op het gebied van communicatie. Trekker van het project was het Vlaams Welzijnsverbond dat als koepelorganisatie het oogpunt van de voorzieningen inbracht. Een samenwerking met Cachet vzw werd aangegaan om de belangen, vragen en noden van de jongeren te behartigen doorheen het hele traject.

Wil je graag een interview met Cera? Met Vlaams Welzijnsverbond, Cachet of met een van de gesteunde projecten? Met een van de jongeren die baat hadden bij dit project? Laat het ons weten.

Volg ook het webinar waar de vijf projecten hun methodiek uit de doeken doen op donderdag 20 of donderdag 27 mei telkens van 10 tot 11 uur. Inschrijven doe je via Webinars Zorgcontinuïteit voor kwetsbare jongeren na hun 18 jaar (cera.coop)

De draaiboeken download je via Cera-Rubicon project

 

Story image
Hilde Talloen
Hilde Talloen Communicatie en directie-adjunct, Cera

 

 

Over Cera

Cera, samen investeren in welvaart en welzijn

Met ca 400.000 enthousiaste vennoten zijn we de strafste en warmste coöperatie van het land. Samen geraken we verder, beleven we meer en investeren we beter: in initiatieven die (het) goed doen en mensen verbinden, in projecten die opbrengen voor ons allemaal.

Samen hebben we ’t goed voor elkaar. 

Cera
Muntstaat, 1
3000 Leuven