Cera-vennoten keuren dividend van 3% goed

Cera-vennoten keuren dividend van 3% goed

1636 vennoten aanwezig op de Algemene Vergadering van Cera

Leuven, 9 juni 2018 – Op de Algemene Vergadering van Cera keurden de vennoten de jaarrekening, inclusief het voorstel om over boekjaar 2017 een coöperatief dividend van 3% uit te keren, goed met 94,74%. Het dividend zal woensdag 13 juni 2018 bij zo’n 400.000 vennoten op de rekening staan. Ook de voorgelegde statutenwijziging kon met 98,00% rekenen op een ruime meerderheid.

Terugblik op boekjaar 2017

Cera sluit het boekjaar af met een te bestemmen winst van 100,4 miljoen euro. Dit is het saldo van 135,6 miljoen euro aan opbrengsten en 35,3 miljoen euro aan kosten. De opbrengsten bestaan voor het overgrote deel uit de dividenden die Cera in 2017 ontving op haar participaties in KBC Groep en KBC Ancora. Over boekjaar 2017 keurde de Algemene Vergadering een dividend van 3% goed.Franky Depickere, gedelegeerd bestuurder van Cera, licht toe: “2017 werd niet alleen afgesloten met een mooi resultaat, het was ook een jubileumjaar voor Cera: samen met onze vennoten vierden wij 125 jaar succesvol coöperatief ondernemerschap en trok Cera in in het Raiffeisengebouw, haar nieuwe huisvesting in het centrum van Leuven.”Op 30 mei 2018 sloot Cera de uitgifte van coöperatieve E-aandelen, die liep vanaf 12 juni 2017, af. In die periode tekenden 7.798 vennoten in op E-aandelen, voor een totaal bedrag van 20.208.750 euro. Op deze emissie tekenden 3.562 nieuwe Cera-vennoten in, wat overeenstemt met ruim 45% van het totaal aantal intekenaars.Vanaf maandag 11 juni 2018 zal het opnieuw mogelijk zijn om op E-aandelen in te tekenen (zie verder).

Artikel 6 van de statuten van Cera wordt versoepeld

Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering stemden de vennoten in met een wijziging van artikel 6 van de statuten van Cera.Bij uittreding is een Cera-vennoot momenteel verplicht om uit te treden met alle aandelen van eenzelfde soort. Door deze wijzing aan artikel 6 van de statuten van Cera zullen uittredingen in de toekomst – en dit uiterlijk op 1 januari 2020 – flexibeler geregeld worden, zodat ook gedeeltelijke uittredingen met aandelen van eenzelfde soort mogelijk zullen worden. De precieze modaliteiten dienen nog nader uitgewerkt te worden.

Nieuwe uitgifte van coöperatieve E-aandelen vanaf 11 juni 2018

Een nieuwe uitgifte van E-aandelen opent op maandag 11 juni 2018 en loopt – behoudens vervroegde afsluiting – tot en met 30 mei 2019. Iedereen, zowel nieuwe als bestaande vennoten, kan daarbij intekenen op één of meerdere pakketten van 25 E-aandelen met een nominale waarde van 50 euro per E-aandeel, wat overeenstemt met een investering van 1.250 euro per pakket van 25 E-aandelen. Een vennoot kan in totaal maximaal 100 E-aandelen bezitten.Gedelegeerd bestuurder, Franky Depickere: “het financiële rendement, de ondersteuning van meer dan 600 maatschappelijke projecten en de vennotenvoordelen zijn de drie troeven waarmee we nieuwe en jonge vennoten aan boord willen halen. Via de coöperatieve structuur van de adviesraden bouwen de vennoten ook effectief mee aan onze engagementen.” 

Cera, samen investeren in welvaart en welzijn

Samen met zo’n 400.000 vennoten investeren we in onze samenleving en bouwen we aan een sterke coöperatie. Door de krachten te bundelen creëren we samen economische en maatschappelijke meerwaarde op drie vlakken:• We zorgen als belangrijke aandeelhouder voor sterke fundamenten van KBC Groep• We realiseren positieve impact in onze samenleving• We genieten van unieke voordelenGeïnspireerd door de coöperatieve waarden van Raiffeisen vormen samenwerking, solidariteit en respect voor iedereen, al meer dan 125 jaar de basis voor ons ondernemerschap.

Cera, diep geworteld, breed vertakt

Over Cera

Cera, samen investeren in welvaart en welzijn

Met ca 400.000 enthousiaste vennoten zijn we de strafste en warmste coöperatie van het land. Samen geraken we verder, beleven we meer en investeren we beter: in initiatieven die (het) goed doen en mensen verbinden, in projecten die opbrengen voor ons allemaal.

Samen hebben we ’t goed voor elkaar. 

Cera
Muntstaat, 1
3000 Leuven