Cera-vennoten keuren dividend van 3% goed

Cera-vennoten keuren dividend van 3% goed

Voorgestelde statutenwijziging goedgekeurd

Leuven, maandag 7 juni 2021 – Vrijdag 4 juni keurden de vennoten van Cera op de Algemene Vergadering een dividend van 3% goed over boekjaar 2020. Aansluitend werd tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering gestemd over de voorgestelde statutenwijzigingen, voornamelijk om de statuten in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Ook de statutenwijzigingen werden goedgekeurd met een ruime meerderheid.

Terugblik op boekjaar 2020

De aanwezige vennoten keurden met een meerderheid van 97,69% de jaarrekening goed, inclusief het voorstel om over boekjaar 2020 een coöperatief brutodividend van 3% goed te keuren. Het dividend zal op woensdag 9 juni 2021 bij de vennoten op de rekening staan.

Evolutie van het dividend over de voorbije vier jaar:

  • 2020: 3%
  • 2019: 3,25%
  • 2018: 3%
  • 2017: 3%

Cera verbindt zo’n 380.000 vennoten rond haar missie ‘Samen investeren in welvaart en welzijn’ en wil tegen 2025 groeien naar een basis van 400.000 enthousiaste vennoten.

Voorgestelde statutenwijzigingen goedgekeurd

Met deze statutenwijzigingen zijn de statuten van Cera in overeenstemming gebracht met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Cera heeft van de gelegenheid tevens gebruik gemaakt om haar statuten op een aantal vlakken aan te passen en te moderniseren.

De vennoten keurden deze statutenwijziging goed met een 99,88% meerderheid.

(Buitengewone) Algemene Vergadering met geringe opkomst

Franky Depickere, gedelegeerd bestuurder van Cera: “In normale omstandigheden is onze Algemene Vergadering de vaste afspraak van Cera met haar vennoten om terug te blikken op het voorbije boekjaar en samen vooruit te kijken naar de toekomst. Dan verwelkomen we zo’n 1500 vennoten uit het hele land. Gezien de geldende coronamaatregelen was dat dit jaar jammer genoeg niet mogelijk.

In die context heeft Cera extra inspanningen gedaan om haar vennoten via de Cera-website te informeren, door onder meer aan de hand van filmpjes toelichting te geven bij de jaarrekening, de actualiteiten van het voorbije boekjaar en de statutenwijziging. Ook voor antwoorden op de meest gestelde vragen kon men op de website terecht. We maken nu alvast graag een afspraak voor onze volgende Algemene Vergadering op 11 juni 2022 want onze vennoten samenbrengen is een van de dingen die we het liefst doen bij Cera.”

Meer info op de Cera-website:

 

Over Cera

Cera, samen investeren in welvaart en welzijn

Met ca 400.000 enthousiaste vennoten zijn we de strafste en warmste coöperatie van het land. Samen geraken we verder, beleven we meer en investeren we beter: in initiatieven die (het) goed doen en mensen verbinden, in projecten die opbrengen voor ons allemaal.

Samen hebben we ’t goed voor elkaar. 

Cera
Muntstaat, 1
3000 Leuven