Cera-vennoten keuren dividend van 3,25% goed

Cera-vennoten keuren dividend van 3,25% goed

1529 vennoten aanwezig op de Algemene en Buitengewone Algemene Vergadering van Cera

Leuven, 13 juni 2022 – Op de Algemene Vergadering van Cera van zaterdag 11 juni 2022 keurden de vennoten de jaarrekening goed, inclusief het voorstel om over boekjaar 2021 een coöperatief dividend van 3,25% uit te keren. Ook de voorgelegde statutenwijziging kon rekenen op een ja van de Cera-vennoten.

Terugblik op boekjaar 2021

De 1529 aanwezige vennoten keurden met een meerderheid van 96,87% de jaarrekening goed, inclusief het voorstel om over boekjaar 2021 een coöperatief brutodividend van 3,25% uit te keren. Het dividend zal op woensdag 15 juni 2022 bij de vennoten op de rekening staan.

  • 2021: 3,25%
  • 2020: 3%
  • 2019: 3,25%
  • 2018: 3%
  • 2017: 3%

Statutenwijziging goedgekeurd

Op de Buitengewone Algemene Vergadering was ook een statutenwijziging geagendeerd. Het voorstel om de inbrengwaarde van C-aandelen te verminderen van 24,79 euro naar 10 euro per aandeel, werd goedgekeurd.

Vennotenbasis groeit

Franky Depickere, gedelegeerd bestuurder, licht toe: “De voorbije drie jaar zijn we met meer dan 29.000 vennoten gegroeid. We zijn dus goed op weg om onze strategische doelstelling van 400.000 vennoten te halen tegen 2025 en zo een solide basis te houden voor al onze activiteiten: een stabiel kernaandeelhouder zijn voor KBC Groep, unieke voordelen bieden aan onze vennoten via kortingen op allerlei producten, diensten en evenementen en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving via een maatschappelijke projectwerking en de inzet van onze vennoten.”

Meer info

De belangrijkste feiten en cijfers van het voorbije jaar staan beschreven in het jaarverslag over boekjaar 2021.

Hilde Talloen
Hilde Talloen Communicatie en directie-adjunct, Cera

 

 

 

Over Cera

Cera, samen investeren in welvaart en welzijn

Met ca 400.000 enthousiaste vennoten zijn we de strafste en warmste coöperatie van het land. Samen geraken we verder, beleven we meer en investeren we beter: in initiatieven die (het) goed doen en mensen verbinden, in projecten die opbrengen voor ons allemaal.

Samen hebben we ’t goed voor elkaar. 

Cera
Muntstaat, 1
3000 Leuven