Cera-vennoten keuren dividend van 4,25% goed

Cera-vennoten keuren dividend van 4,25% goed

1863 vennoten aanwezig op de grootste Algemene Vergadering van het land.

Op de Algemene Vergadering van Cera van zaterdag 3 juni 2023 keurden de vennoten de jaarrekening goed, inclusief het voorstel om over boekjaar 2022 een coöperatief dividend van 3,25% + 1% uit te keren.

Terugblik op boekjaar 2022

De 1863 aanwezige vennoten keurden met een meerderheid van 97,39% de jaarrekening goed, inclusief het voorstel om over boekjaar 2022 een coöperatief brutodividend van 3,25% + 1% uit te keren. Het dividend zal op woensdag 7 juni 2023 bij de vennoten op de rekening staan.

Story image

 

Franky Depickere, gedelegeerd bestuurder, licht de dividendverhoging toe: “Een dividend van 3,25% ligt in de lijn met onze dividendpolitiek van de voorbije jaren. Dit jaar bieden we onze vennoten inderdaad graag een uitzonderlijke dividendverhoging van 1% aan omwille van het buitengewone dividend dat KBC Groep in 2022 uitkeerde.”

Het is dag op dag 25 jaar geleden dat de fusie tussen Kredietbank, ABB Verzekeringen en CERA Bank een feit werd. Sindsdien heeft het verankeringsmodel van de groep zijn kracht bewezen. KBC Groep is uitgegroeid tot een innovatieve, slagkrachtige bank-verzekeraar. Cera is als een van de kernaandeelhouders van KBC Groep blijven groeien als coöperatie.

Franky Depickere over de groei van Cera: “De voorbije drie jaar konden we om en bij de 30.000 nieuwe vennoten verwelkomen. Dit zorgde voor een verjonging van onze vennotenbasis. We zijn goed op weg om onze strategische doelstelling van 400.000 vennoten te halen tegen 2025 en zo een solide basis te houden voor al onze activiteiten: een stabiel kernaandeelhouder zijn voor KBC Groep, unieke voordelen bieden aan onze vennoten via kortingen op allerlei producten, diensten en evenementen en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving via onze maatschappelijke projectwerking en de inzet van onze vennoten.”

Meer info over boekjaar 2022

De belangrijkste feiten en cijfers van het voorbije jaar staan beschreven in het jaarverslag over boekjaar 2022. Het jaarverslag is beschikbaar op de website van Cera:

Cera Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2022 Op de cover: 400.000 vennoten tegen 2025. Dat is onze ambitie. Cera wil een breed gedragen coöperatie blijven van betrokken en enthousiaste
magazines.cera.coop

 

Hilde Talloen
Hilde Talloen Communicatie en directie-adjunct, Cera

 

 

 

Over Cera

Cera, samen investeren in welvaart en welzijn

Met ca 400.000 enthousiaste vennoten zijn we de strafste en warmste coöperatie van het land. Samen geraken we verder, beleven we meer en investeren we beter: in initiatieven die (het) goed doen en mensen verbinden, in projecten die opbrengen voor ons allemaal.

Samen hebben we ’t goed voor elkaar. 

Cera
Muntstaat, 1
3000 Leuven