Een vitamine-boost voor armoedeverenigingen

Een vitamine-boost voor armoedeverenigingen

Cera voorziet 500 euro steun voor 200 lokale armoedeverenigingen

Onder het motto Co-vitaminen van Cera zet de coöperatie een actie op voor organisaties die hun hulp aan mensen in armoede -die nu door de Corona-crisis extra getroffen zijn- willen blijven verder zetten maar die met extra kosten te maken krijgen. 200 verenigingen gaan elk voor 500 euro steun krijgen.

Cera-vennoten zijn solidair met mensen in armoede. Deze mensen zijn immers extra getroffen in deze coronacrisis. Ze dreigen totaal geïsoleerd te geraken en essentiële hulp mis te lopen. Leven wordt nog meer dan anders overleven. Veel voorzieningen en verenigingen voor mensen in armoede zijn noodgedwongen dicht. Maar het zijn vaak de enige plekken waar kwetsbare mensen nog enig sociaal contact hebben, vragen kunnen stellen en op steun kunnen rekenen. Veel mensen kampen momenteel met verhoogde stress als gevolg van eenzaamheid en angst.

Armoedeverenigingen doen hun uiterste best om zelf contact te blijven opnemen met de meest kwetsbare mensen. Medewerkers, brugfiguren en vrijwilligers pogen pro-actief mensen te contacteren en te peilen naar dringende noden, en in de mate van het mogelijke zowel materiële als psychische bijstand te bieden. Veelal via telefoon, online of veilig georganiseerde huisbezoeken.

Er is grote nood aan extra middelen en capaciteit om noodhulp te blijven aanbieden, zoals de ondersteuning van kinderen en jongeren, huisbezoeken om contact te houden, opvang van dak- en thuislozen, thuislevering van maaltijden,… De extra steun van Cera in de vorm van 500 euro maakt het mogelijk voor armoede-organisaties om bijvoorbeeld de hoog oplopende telefoniekosten te dragen nu mensen in armoede moeten worden begeleid via telefoonrondes, of om de extra kosten voor hygiëneproducten, ontsmettingsmiddelen, handgels, … te financieren om de huisbezoeken veilig te laten verlopen.

Cera wil de armoede-organisaties een hart onder de riem steken. De Cera-vennoten contacteren de armoedeverenigingen in hun buurt en kondigen de actie aan. Ook de armoedekoepels (Netwerk tegen Armoede, Samenlevingsopbouw, Welzijnszorg, ATD Vierde Wereld, Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté, Forum – Bruxelles contre les inégalités …) verspreiden mee de oproep.

Alle info op www.cera.coop/nl/covitaminen

De actie loopt tot 15/5 middernacht. Tot die tijd kunnen armoedewerkingen hun aanvraag indienen. Op 19/5 heeft de loting plaats. Organisaties die uit de boot zouden vallen, kunnen steeds een regionale aanvraag voor steun van Cera doen via het klassieke aanvraagformulier.

Oproep een vitamineboost voor armoedeorganisaties co_vitaminen_armoede_nl.pdf - 1 MB

foto: (c) Brandpunt 23

Co-vitaminen van Cera: een vitamineboost voor armoedeverenigingen

 

Over Cera

Cera, samen investeren in welvaart en welzijn

Met ca 400.000 enthousiaste vennoten zijn we de strafste en warmste coöperatie van het land. Samen geraken we verder, beleven we meer en investeren we beter: in initiatieven die (het) goed doen en mensen verbinden, in projecten die opbrengen voor ons allemaal.

Samen hebben we ’t goed voor elkaar. 

Cera
Muntstaat, 1
3000 Leuven