Mathilde Remy wordt voorzitter van Cera

Mathilde Remy wordt voorzitter van Cera

Liesbet Okkerse en Luc Vandecatseye worden ondervoorzitter

Mathilde Remy is verkozen tot voorzitter van de Raad van Bestuur van Cera. Met 400.000 vennoten is Cera een van de grootste coöperaties van het land. Ze krijgt ook twee nieuwe ondervoorzitters aan haar zijde: Liesbet Okkerse en Luc Vandecatseye.

Bij een coöperatieve vennootschap is het essentieel dat de vennoten een actieve rol hebben in het bestuur van de onderneming. Bij Cera betekent dit dat veertien van de twintig leden van de Raad van Bestuur via een getrapte inspraakstructuur verkozen worden uit de brede vennotenbasis.

Dit jaar bereiken een aantal bestuurders de maximumduur van hun mandaten en dient zich dus een voorzitters- en ondervoorzitterswissel aan.

Kennismaking met Mathilde Remy als voorzitter

Mathilde Remy (°1991) behaalde de diploma’s van Bachelor in Economics and Management en Master in Management Sciences – Management van sociale ondernemingen aan HEC – Management School aan de universiteit van Luik. Sinds mei 2019 werkt ze als Sourcing Team Leader bij Newpharma. Sinds december 2019 is ze bestuurder van Cera Beheersmaatschappij. Sinds april 2023 zetelt ze in de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij. 

Op haar vergadering van vrijdag 26 april duidde de Raad van Bestuur ook twee nieuwe ondervoorzitters aan: Liesbet Okkerse en Luc Vandecatseye. Aan het mandaat van de afscheidnemende ondervoorzitters Johan Massy en Dieter Scheiff komt immers een einde omdat zij de maximumduur van hun mandaten hebben bereikt.

Mathilde Remy: “Zelf ben ik al meer dan 25 jaar Cera-vennoot. In 2013 heb ik de werking van Cera eerst leren kennen via een stage, later werd ik lid van een Regionale Adviesraad en daarna lid van de Raad van Bestuur. Die ervaringen hebben me gesterkt in mijn overtuiging en geloof in de fundamentele waarden van onze coöperatie: samenwerking, solidariteit en respect voor iedereen.
Ik ben zeer dankbaar en enthousiast over het vooruitzicht om bij te dragen aan onze gezamenlijke missie en kijk er naar uit om vanuit mijn nieuwe rol bij te dragen aan de ontwikkeling van onze unieke coöperatie. Samen vormen we een katalysator voor verandering en mobiliseren we de kracht en betrokkenheid van onze vennoten om een inclusieve, duurzame samenleving vorm te geven en te promoten die gericht is op welzijn en welvaart voor iedereen.”

Yvan Jonckheere geeft de fakkel door

Yvan Jonckheere maakt sinds 2000 deel uit van de inspraakstructuur van Cera. Hij startte als lid van de Regionale Adviesraad Oostende. Hij trad toe tot de Raad van Bestuur in 2016. In 2019 nam hij de voorzittershamer over van Paul Demyttenaere. Nu bereikt hij de maximumduur van zijn mandaten en geeft hij het voorzitterschap door aan Mathilde Remy.

Frederik Vandepitte, CEO en gedelegeerd bestuurder, verwelkomt de nieuwe voorzitter en ondervoorzitters: “Uit naam van het ganse Cera-team en de Raad van Bestuur wil ik Yvan Jonckheere, Johan Massy en Dieter Scheiff hartelijk danken voor hun jarenlange inzet voor de Cera-groep. Zij hebben er mee toe bijgedragen dat Cera een financieel gezonde en dynamische coöperatie is. We wensen Mathilde Remy, Liesbet Okkerse en Luc Vandecatseye proficiat met hun benoeming en kijken er naar uit om onder het voorzitterschap van Mathilde Remy Cera klaar te stomen voor de toekomst zodat we met een sterke vennotenbasis verder kunnen bouwen aan onze missie 'Samen investeren in welvaart en welzijn’.”

 

Mathilde Remy wordt voorzitter van de coöperatie Cera
Mathilde Remy wordt voorzitter van de coöperatie Cera
Van links naar rechts: Frederik Vandepitte, Liesbet Okkerse, Mathilde Remy en Luc Vandecatseye
Van links naar rechts: Frederik Vandepitte, Liesbet Okkerse, Mathilde Remy en Luc Vandecatseye
Hilde Talloen
Hilde Talloen Communicatie en directie-adjunct, Cera

 

Over Cera

Cera, samen investeren in welvaart en welzijn

Met ca 400.000 enthousiaste vennoten zijn we de strafste en warmste coöperatie van het land. Samen geraken we verder, beleven we meer en investeren we beter: in initiatieven die (het) goed doen en mensen verbinden, in projecten die opbrengen voor ons allemaal.

Samen hebben we ’t goed voor elkaar. 

Cera
Muntstaat, 1
3000 Leuven