Nele Smets treedt toe tot Raad van Bestuur van Cera

Nele Smets treedt toe tot Raad van Bestuur van Cera

Nele Smets volgt Guido Veys op als extern bestuurder

Leuven, 30 april 2021 – De Algemene Vergadering van Cera Beheersmaatschappij keurde de benoeming goed van Nele Smets tot extern bestuurder. Zij volgt Guido Veys op die de maximale mandaatduur heeft bereikt.

Korte kennismaking met Nele Smets

Nele Smets (°1978) is handelsingenieur en behaalde in 2018 – 2019 het postgraduaat coöperatief ondernemen aan de KU Leuven. In het dagelijkse leven is ze gedelegeerd bestuurder van Tweeperenboom, een coöperatie die doorbraken ontwerpt en begeleidt voor mensen, organisaties en netwerken. Daarnaast is ze bestuurder bij andere coöperaties zoals De Smederij en Cement en bij Coopkracht vzw.

Tijdens haar eerdere loopbaan in IT en als beleidsadviseur bij KBC bouwde ze heel wat ervaring op rond change en de begeleiding van strategische processen.

Nele Smets: “Wat coöperaties uniek maakt, is de gezamenlijke beslissing van een aantal mensen om samen te werken en zo een gemeenschappelijk belang te realiseren. Samenwerking zit dus ingebakken in het DNA van de coöperatieve vennootschapsvorm.”

Franky Depickere, gedelegeerd bestuurder: “Bij de benoeming van een extern bestuurder gaan we op zoek naar mensen met een relevante expertise voor Cera. Nele Smets volgt in die hoedanigheid Guido Veys op. Tijdens zijn actieve loopbaan bouwde hij veel kennis en ervaring op rond landbouw en coöperaties. Guido Veys heeft de maximale mandaatduur bereikt. Uit naam van de Raad van Bestuur wil ik hem graag bedanken voor zijn jarenlange inzet en actieve betrokkenheid bij Cera. De expertise van Nele Smets situeert zich sterk rond het bestuur van coöperaties en transitieprocessen. Met de andere leden van onze Raad van Bestuur kijk ik ernaar uit om samen met haar de toekomststrategie van onze coöperatie uit te tekenen.”

 

Samenstelling van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Cera Beheersmaatschappij NV, als statutair zaakvoerder van de coöperatieve vennootschap Cera, is momenteel samengesteld uit 19 personen:

  • Twee bestuurders A, dit zijn de gedelegeerd bestuurders / leden van het Comité van Dagelijks Bestuur van Cera,
  • Veertien bestuurders B, dit zijn niet-uitvoerende bestuurders die vertegenwoordigers zijn van de vennoten en voorgedragen worden uit de inspraakstructuur van de coöperatie. Bij de benoeming van deze bestuurders wordt rekening gehouden met een geografische spreiding van de mandaten.
  • Drie bestuurders C of niet-uitvoerende, externe bestuurders. De bestuurders C brengen hun specifieke kennis en ervaring in, zowel op het gebied van beleid als op het gebied van toezicht.

 

Hilde Talloen
Hilde Talloen Communicatie en directie-adjunct, Cera

 

Over Cera

Cera, samen investeren in welvaart en welzijn

Met ca 400.000 enthousiaste vennoten zijn we de strafste en warmste coöperatie van het land. Samen geraken we verder, beleven we meer en investeren we beter: in initiatieven die (het) goed doen en mensen verbinden, in projecten die opbrengen voor ons allemaal.

Samen hebben we ’t goed voor elkaar. 

Cera
Muntstaat, 1
3000 Leuven