Nieuwe uitgifte van coöperatieve aandelen gestart op 15 juni 2023 - reclame

Nieuwe uitgifte van coöperatieve aandelen gestart op 15 juni 2023 - reclame

Vorige uitgifte trok 14.254 nieuwe vennoten aan voor Cera

Sinds 15 juni is het opnieuw mogelijk om in te tekenen op E-aandelen van de coöperatie Cera. Tijdens de vorige uitgifte kon Cera rekenen op 22.043 intekeningen door 20.310 vennoten, waarvan 14.254 nieuwe vennoten. Ook voor de nieuwe uitgifteperiode heeft Cera de ambitie om haar vennotenbasis verder te laten groeien en de kaap van 400.000 vennoten te ronden.

Meer dan 14.000 nieuwe vennoten tijdens vorige uitgifte

De vorige uitgifte van coöperatieve aandelen liep van 23 juni 2022 tot en met 24 mei 2023. Tijdens deze periode verwelkomde Cera maar liefst 14.254 nieuwe vennoten. Nieuwe en bestaande vennoten tekenden samen in op 701.871 E-aandelen met elk een waarde van 50 euro. Dat komt neer op een totaal bedrag van 35.093.550 euro.

Naast haar vaste aandeelhouderschap in KBC Groep, biedt Cera haar vennoten sterke vennotenvoordelen, ontspannende en leerrijke events, inspraak en participatie aan maatschappelijke projecten met impact.

Cera-vennoten hebben jaarlijks uitzicht op een ​ coöperatief dividend. Voor boekjaar 2022 bedroeg dit 3,25% + 1%. Cera kan geen dividendpercentage garanderen. Er kan ook voorgesteld worden om geen dividend toe te kennen.

Dividendevolutie Cera
Dividendevolutie Cera

*Dividenden uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst.

 

Op het brutodividend wordt 30% roerende voorheffing ingehouden. De ingehouden roerende voorheffing op deze (en eventuele andere) dividenden (tot maximaal 800 euro) kan vervolgens via de aangifte in de personenbelasting (codes 1437 en 2437) verrekend worden met de verschuldigde personenbelasting (en desgevallend terugbetaald worden).

Cera wenst over een groot draagvlak te beschikken. Dankzij uitgiftes kan Cera haar vennotenbasis verjongen en verbreden, wat essentieel is voor de dynamiek van de organisatie en de goede werking van haar inspraakstructuren.

Franky Depickere, gedelegeerd bestuurder van Cera, is verheugd met dit resultaat:

“We willen onze Cera-community laten groeien tot 400.000 vennoten. We heten alle nieuwe vennoten van harte welkom in onze Cera-familie en zijn onze bestaande vennoten zeer erkentelijk voor hun trouw en enthousiasme. De vele intekeningen en de reacties die we van onze vennoten krijgen, sterken ons in de overtuiging dat onze boodschap aanslaat: met elkaar betekenen we meer!”.

 

Nieuwe uitgifte van 15 juni 2023 tot en met 29 mei 2024

Franky Depickere legt uit:

“Voor Cera is het belangrijk om op dit elan verder te gaan en een brede vennotenbasis te hebben met vennoten van alle leeftijden en generaties. Coöperatie betekent letterlijk ‘samenwerking’ en dat is precies wat we zijn bij Cera: een samenwerking van, voor en door onze vennoten met een aandeel in de organisatie. Dat is een enorm potentieel aan mensen, middelen, kennis en expertise. Een unieke community ook, met een gedeelde overtuiging dat samen echt sterker is en dat ‘allen voor allen’ ons het verste brengt. Dankzij dit uitzonderlijke draagvlak kunnen we als organisatie meer realiseren, meer investeren, meer opbrengst creëren en meer teruggeven aan onze vennoten en aan de samenleving.”

Vanaf 50 euro kun je al vennoot van Cera worden. Wie voor minstens 600 euro Cera-aandelen heeft, kan bovendien genieten van de vennotenvoordelen. Zowel voor klanten als niet-klanten van KBC-groep is het mogelijk om volledig online in te tekenen. Intekenen kan via KBC Mobile, KBC Touch, de bankkantoren of via KBC Live.

Waarschuwing

Investeren in aandelen, zoals de coöperatieve aandelen van Cera, houdt risico’s in. De E-aandelen van Cera zijn niet overdraagbaar en bij uittreding wordt maximaal de statutaire uitgifteprijs terugbetaald. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde bedrag te verliezen. Lees vooraf het volledige prospectus, zodat je de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in Cera-aandelen te beleggen volledig begrijpt. Dit prospectus bevat meer gedetailleerde informatie dan dit document. Besteed bijzondere aandacht aan de risicofactoren die zijn beschreven in hoofdstuk 1 ‘Risicofactoren’ van het prospectus. Cera is onder meer onderhevig aan marktrisico, liquiditeitsrisico, concentratierisico, ... De activa van Cera bestaan in zeer belangrijke mate uit aandelen in KBC Ancora en KBC Groep, zodat de solvabiliteit van Cera in belangrijke mate door de waarde van deze participaties wordt bepaald. De (recurrente) inkomsten van Cera bestaan nagenoeg uitsluitend uit dividenden op haar participaties in KBC Ancora en KBC Groep zodat een eventuele daling van deze inkomsten een negatieve invloed heeft op de liquiditeitspositie van Cera. Uittredingen kunnen een belangrijke impact hebben op de kasstromen van Cera. Je kunt het prospectus, kosteloos en op eenvoudig verzoek aanvragen op de zetel van Cera (Muntstraat 1, 3000 Leuven) of in de bankkantoren van KBC, KBC Brussels en CBC. Je kunt het ook raadplegen op de website (www.cera.coop/prospectus) of opvragen per e-mail (info@cera.coop) of per telefoon (0800 62 340). De goedkeuring van het prospectus door de FSMA mag niet beschouwd worden als aanprijzing van de aangeboden effecten. In geval van klachten kun je terecht op www.cera.coop of bij de ombudsman in financiële geschillen via www.ombudsfin.be.

Het prospectus en andere belangrijke info zijn beschikbaar op https://www.cera.coop/prospectus. Alle praktische modaliteiten van de uitgifte zijn opgenomen in de infofiche.

Prospectus uitgifte Cera 2023 - 2024 Prospectus emissie 2023_2024_NL DEF_met jaarrekeningen.pdf - 25 MB Infofiche E-uitgifte Cera 2023-2024 NL_Infofiche_Cera emissie 2023_2024 v09.06.2023.pdf - 494 KB
Hilde Talloen
Hilde Talloen Communicatie en directie-adjunct, Cera

 

 

 

 

 

 

 

Over Cera

Cera, samen investeren in welvaart en welzijn

Met ca 400.000 enthousiaste vennoten zijn we de strafste en warmste coöperatie van het land. Samen geraken we verder, beleven we meer en investeren we beter: in initiatieven die (het) goed doen en mensen verbinden, in projecten die opbrengen voor ons allemaal.

Samen hebben we ’t goed voor elkaar. 

Cera
Muntstaat, 1
3000 Leuven