Twee nieuwe bestuurders bij Cera

Twee nieuwe bestuurders bij Cera

Mathilde Remy en Erik Clinck treden toe tot de Raad van Bestuur van de grootste coöperatie van het land

De Algemene Vergadering van Cera Beheersmaatschappij keurde de benoeming goed van twee nieuwe bestuurders: Mathilde Remy en Erik Clinck. Mathilde Remy zetelt in de Raad als vertegenwoordiger van de vennoten, Erik Clinck treedt toe als extern bestuurder.

Samenstelling van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Cera Beheersmaatschappij NV, als statutair zaakvoerder van de coöperatieve vennootschap Cera, is samengesteld uit 20 personen:

  • Twee bestuurders A, dit zijn de gedelegeerd bestuurders / leden van het Comité van Dagelijks Bestuur van Cera,
  • Veertien bestuurders B, dit zijn niet-uitvoerende bestuurders die vertegenwoordigers zijn van de vennoten en voorgedragen worden uit de inspraakstructuur van de coöperatie. Bij de benoeming van deze bestuurders wordt rekening gehouden met een geografische spreiding van de mandaten.
  • Vier bestuurders C of niet-uitvoerende, externe bestuurders. De bestuurders C brengen hun specifieke kennis en ervaring in, zowel op het gebied van beleid als op het gebied van toezicht.

Korte kennismaking met de twee nieuwe bestuurders

Mathilde Remy (°1991) volgt Jean-Francois Dister op als bestuurder B voor Wallonië. Mathilde Remy komt uit de regio Luik, haalde het diploma van Master in Management Sciences aan HEC – de universiteit van Luik. Ze werkt als sourcing manager bij Newpharma.

Erik Clinck (°1961) volgt Prof. Dr. Walter Nonneman op als bestuurder C. Hij haalde het diploma van Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen en de master na master voor Audit interne des organisations aan IAE Aix-en-Provence. Hij is afgevaardigd bestuurder bij  Enactus Belgium en Marie-Elisabeth Belpaire en bestuurder en voorzitter van het Auditcomité van Thomas More hogeschool. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring als commissaris-revisor bij een brede waaier aan nationale en internationale bedrijven en was revisor erkend door de Nationale Bank van België en de FSMA.

Franky Depickere, gedelegeerd bestuurder, verwelkomt de twee nieuwe bestuurders: “Een coöperatie heb je in bruikleen van de volgende generatie. Het is de taak van de Raad van Bestuur onze organisatie daadkrachtig mee te leiden, in de geest van onze coöperatieve waarden: samenwerking, solidariteit en respect voor iedereen. Mathilde Remy heeft haar sporen reeds verdiend in onze regionale en nationale adviesraden. Met de achtergrond en ervaring die Erik Clinck meebrengt naar onze board room zijn we ervan overtuigd dat we twee sterke profielen hebben voor onze bestuursploeg om verder te bouwen aan onze missie Samen investeren in welvaart en welzijn.”

Hilde Talloen
Hilde Talloen Communicatie en directie-adjunct, Cera

 

Over Cera

Cera, samen investeren in welvaart en welzijn

Met ca 400.000 enthousiaste vennoten zijn we de strafste en warmste coöperatie van het land. Samen geraken we verder, beleven we meer en investeren we beter: in initiatieven die (het) goed doen en mensen verbinden, in projecten die opbrengen voor ons allemaal.

Samen hebben we ’t goed voor elkaar. 

Cera
Muntstaat, 1
3000 Leuven