West-Vlaanderen raapt en kraakt vanaf 20 oktober massaal walnoten voor een inclusieve samenleving

West-Vlaanderen raapt en kraakt vanaf 20 oktober massaal walnoten voor een inclusieve samenleving

Cera Notenkrakken haalt samen met 28 sociale ateliers uit West-Vlaanderen lokale walnoten uit de vergeethoek en het groenafval met een verbindende actie

Dit weekend wordt het startschot gegeven van de verbindende Notenkrakkenactie die loopt tot 11 november. Deze inclusieve campagne brengt mensen dichter bij elkaar en draagt bij tot een warme, zorgzame samenleving. Notenkrakken slaagt erin om, met de steun van de 400.000 Cera-vennoten en meer dan 25 West-Vlaamse sociale ateliers en hun medewerkers met een mentale, fysieke of andere beperking, het rapen van walnoten terug populair te maken. De tonnen geraapte en gekraakte noten worden geperst tot walnootolie, waarvan Cera de opbrengst terug in het Notenkrakkenproject investeert. Zo wordt de traditie van het rapen en consumeren van walnoten, die na de Tweede Wereldoorlog in de vergeethoek raakte, in ere hersteld.

Met Notenkrakken maakt Cera haar missie als coöperatie waar om samen te investeren in welvaart en welzijn met acties die mensen verbinden én opbrengen voor de samenleving. Duizenden mensen rapen noten en brengen ze naar een inzamelpunt in zorgateliers, boerderijwinkels en publieke gebouwen. In de sociale ateliers sorteren en kraken mensen met een beperking de noten, waardoor voor hen leuk en zinvol werk gecreëerd wordt. Dit gebeurt vanaf januari, wanneer de noten voldoende gedroogd zijn.

Zo ondersteunt het West-Vlaamse Sociale Atelier Lovie vzw kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking in de ruime Westhoek. Onder het motto ‘In een notendo(r)p!’ nodigen Cera en De Lovie vzw iedereen uit om tussen 6 en 10 november walnoten binnen te brengen in een van de dorpspunten van De Lovie vzw of in Jules en Jolies’ geschenkenwinkel.

Jolien Mahieu, coördinator dagbesteding bij de Lovie vzw, legt uit: “We trakteren de mensen graag op een gezellige babbel, een koffie of frisdrank en taart, en een woordje uitleg over de Notenkrakkencampagne! Iedereen is welkom in het Dorpspunt in Beveren, Stavele, Krombeke en Zandvoorde en in de geschenkenwinkel in het Kasteel De Lovie in Poperinge. Eens de noten droog zijn, helpen verschillende dagbestedingsgroepen de noten te kraken.”

Minder afval, meer circulariteit

Dankzij Notenkrakken eindigen vele tonnen walnoten niet langer als groenafval en gaan ze niet verloren voor de voedselketen. De geraapte noten worden geperst tot walnootolie, het verrukkelijke eindresultaat van de vele krachten die Notenkrakken bundelt. Door de noten met de hand te kraken en koud te persen, bekomt men immers lokale walnootolie van de hoogste kwaliteit. Zo draagt Notenkrakken bij tot meer circulariteit tussen mensen én in de voedselketen. Vanaf november is de walnootolie van Notenkrakken ten voordele van de sociale ateliers ook te koop in de deelnemende verkooppunten.

Herwaardering van een ‘vergeten’ vrucht

De walnootolie is bij ons, in vergelijking met de populaire olijfolie, geen sant in eigen land. Dit terwijl deze ‘vergeten’ vrucht een op en top lokaal product is met een lange geschiedenis, die sinds de Tweede Wereldoorlog, toen heel wat walnotenbomen sneuvelden, in de vergeethoek geraakte.

Cera blaast deze rijke traditie met Notenkrakken nieuw leven in. De organisatie publiceert ook een inspirerend kookboekje met recepten met walnoten en walnootolie samengesteld door verschillende bekende chefs én de vele vennoten van Cera.

Met Notenkrakken komt een heel diverse groep van mensen op een warme en positieve manier in contact met elkaar, met de verantwoordelijken van de sociale ateliers en hun medewerkers. Zo dragen ze samen bij tot een meer inclusieve samenleving waarin iedereen de beste versie van zichzelf kan zijn”, besluit Marie Vanwingh, coördinator maatschappelijke werking bij Cera.

Iedereen die tussen 20 oktober en 11 november wil deelnemen aan Notenkrakken kan kosteloos een ‘raappakket’ bestellen en de noten afleveren in één van de vele inzamelpunten vermeld op de website www.cera.coop/nl/notenkrakken

Noot voor de journalist – niet voor publicatie: vanaf 19 oktober is het mogelijk om het sociale atelier De Lovie te bezoeken voor een gesprek met de verantwoordelijke voor Notenkrakken, de enthousiaste Notenkrakken zelf aan het werk te zien en de walnootolie te proeven. U vindt alle deelnemende sociale ateliers op de interactieve landkaart via deze link: Inzamelpunten (cera.coop)

 

Contact Notenkrakken actie bij De Lovie

Amelia Dehouck

Tel: 057 344 320

E-mail: amelia.dehouck@delovie.be

 

Perscontact voor meer informatie, beeldmateriaal, interview of reportage

Leen Vandevelde

Tel: ​ 0471 09 17 24

E-mail: leen@upragency.com

 

Over Cera en Notenkrakken

Met 400.000 enthousiaste vennoten is Cera de strafste en warmste coöperatie van het land. Samen geraken we verder, beleven we meer en investeren we beter: in initiatieven die (het) goed doen en mensen verbinden, in projecten die opbrengen voor ons allemaal.

De Cera Notenkrakkencampagne verenigt en verbindt mensen die streven naar een samenleving waarin iedereen de beste versie van zichzelf kan zijn.

Van 20 oktober tot 11 november mobiliseert Cera massaal iedereen om walnoten te rapen en binnen te brengen in een van de meer dan 80 inzamelpunten in heel het land. In deze sociale ateliers worden de noten met de grootste zorg gekraakt om er notenolie van te persen die te koop aangeboden wordt. Met deze inclusieve actie verbindt Cera mensen, zorgt het voor zinvolle tewerkstelling voor mensen met een mentale, fysieke of sociale beperking en krijgen de sociale ateliers extra inkomsten.

 

Over de samenwerking met 37 graden

37 graden is een coöperatie die de brug slaat tussen zorg, creatie en de consument. Zij zorgen voor de verbinding tussen alle Notenkrakken: de vennoten van Cera, de zorgateliers en de perser. 

 

Meer informatie: www.cera.coop en www.cera.coop/nl/notenkrakken

 

Het overzicht van de deelnemende punten vindt u hier:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OmQNvVR-WHoNFnc9Q_ab1GoziDVWHD-SMkK-IeZzMV4/edit#gid=0

 

Over Cera

Cera, samen investeren in welvaart en welzijn

Met ca 400.000 enthousiaste vennoten zijn we de strafste en warmste coöperatie van het land. Samen geraken we verder, beleven we meer en investeren we beter: in initiatieven die (het) goed doen en mensen verbinden, in projecten die opbrengen voor ons allemaal.

Samen hebben we ’t goed voor elkaar. 

Cera
Muntstaat, 1
3000 Leuven