Zilver aan zet!

Zilver aan zet!

Zorgen voor kwetsbare ouderen… een kwestie van positieve gezondheid - tien tips voor de ouderenzorg!

Ter gelegenheid van de internationale dag van de ouderen op 1 oktober, zet Cera haar inspanningen voor de ouderenzorg in de kijker voor het project Zilver aan Zet, een samenwerking met LUCAS KU Leuven. We vatten 3 jaar samenwerking samen in 10 tips voor de ouderenzorg.

1. Leer je doelgroep en hun behoeften en sterktes kennen

2. Stel het aangaan van een relatie voorop

3. Integreer zorg en welzijn

4. Verbeter de zorggeletterdheid van kwetsbare ouderen

5. Zet in op competenties, interesses en mogelijkheden van kwetsbare ouderen

6. Geef kwetsbare ouderen het gevoel erbij te horen

7.Schakel vrijwilligers in

8. Zet in op het “kleine” helpen

9. Zet in op een solidaire buurt

10. Zorg voor bereikbaarheid, toegankelijkheid en laagdrempeligheid

Met ‘Zilver aan Zet’ ​ richtten we ons op kwetsbare ouderen. We selecteerden 8 innovatieve lokale projecten in Vlaanderen en Brussel die sector-overschrijdend samenwerken. Ze kregen gedurende 3 jaar ondersteuning van Cera en LUCAS KU Leuven:

WZC Sint Vincentius en Groep Ubuntu x 8K in Kortrijk startten met de begeleiding van ouder wordende mensen met een beperking, Open Kring vzw zette in Ardooie in op "Over de Zulle". Iedereen is er welkom voor een klapke!, De Unie van Actieve Verenigingen uit Gent zette in op huisbezoeken en ontmoetingsmomenten voor mensen in armoede, Eva vzw ​ bouwde een solidair netwerk uit onder buurtbewoners in de Brabantwijk in Schaarbeek. Woonzorgcentrum van de Alexianen Zorggroep uit Tienen zette met het project Buurtgerichte zorg in op behoeftes en de noden omtrent de mobiliteit. OKRA Trefpunt Peulis maakte werk van een zorgzame buurt. De woonzorgwijk d’Oude Molen…werd uitgebouwd tot een participatief model van wonen, zorg en dienstverlening over de grenzen heen dankzij Ten Kerselaere/Emmaüs in Heist-op-den-Berg. En woonzorgcentrum Sint-Vincentius uit Kalmthout richtte zich op de noden en behoeften van cliënten in kortverblijf.

Een vernieuwende insteek was de klemtoon op positieve gezondheid, veerkracht en levenskwaliteit.

Deze vragen stonden centraal : "Hoe kunnen we kwetsbare ouderen, ondanks hun beperkingen op lichamelijk, psychisch en/of sociaal vlak, ondersteunen en begeleiden in positieve gezondheid? Hoe kunnen we vertrekken vanuit de sterktes van kwetsbare ouderen en mogelijk maken dat ze zelf de regie behouden en een maximale kwaliteit van leven blijven ervaren?"

Cera en LUCAS KU Leuven hopen dat de ervaringen van deze 8 goede praktijken verder verspreid en opgepikt kunnen worden. Elke project stelde hiertoe een draaiboek op voor nieuwe initiatiefnemers.

De draaiboeken en het eindrapport van LUCAS KU Leuven staan ter beschikking op www.cera.coop.

Wenst u een interview met een van de goede praktijken? Met Cera of LUCAS KULeuven (016 37 34 31)?

Aarzel niet ons te contacteren.

Hilde Talloen
Hilde Talloen Communicatie en directie-adjunct, Cera

 

Over Cera

Cera, samen investeren in welvaart en welzijn

Met ca 400.000 enthousiaste vennoten zijn we de strafste en warmste coöperatie van het land. Samen geraken we verder, beleven we meer en investeren we beter: in initiatieven die (het) goed doen en mensen verbinden, in projecten die opbrengen voor ons allemaal.

Samen hebben we ’t goed voor elkaar. 

Cera
Muntstaat, 1
3000 Leuven